Χωρίς λόγια ...

350px-theorem.gif

Αλλαγές

28/02/2015: Νέες οδηγίες για το joomla

28/10/2013: Δυνατότητα ενσωμάτωσης των εφαρμογιδίων GeoGebra στη σελίδα σας

30/04/2013: Προσθήκη άρθρου με οδηγίες χρήσης Joomla

23/04/2013: Προσθήκη εγχειριδίων για το e-Class

15/04/2013: 2 Νέα εφαρμογίδια για Α' και Β' Γυμνασίου (εφαρμογή Β.1.13 και Εμβαδόν Κύκλικού Δίσκου)

25/03/2013: Νέο εφαρμογίδιο για τη μεσοκάθετο (Α' Γυμνασίου)

11/03/2013: Ενημέρωση του "Βιβλιοθήκη" με συνδέσμους προς τα σχολικά βιβλία.

09/03/2013: Νέο εφαρμογίδιο για την Α Γυμνασίου, "Παράλληλες που τέμνονται από τρίτη".

05/03/2013: Προσθήκη στο "Εκπαίδευση" - "Joomla" - "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

04/03/2013: Δημιουργία ημερολογίου αλλαγών.

Europe, Athens